Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat alle juridische kwesties met betrekking tot onroerend goed, waaronder advisering over de aan- en verkoop van onroerend goed, advisering over de vestiging van een recht van hypotheek en advisering en procesvoering over verborgen gebreken. Onder onroerend goed vallen zowel huizen en appartementsrechten als (percelen) grond. Onze advocaten hebben ruime ervaring op dit rechtsgebied en adviseren onder meer beleggers en projectontwikkelaars.

 

 

Spee & Bijl adviseert verhuurders van onroerend goed bij het aangaan van huurovereenkomsten en bij geschillen met huurders. De advocaten van Spee & Bijl hebben ruime ervaring met (ontruimings)procedures. Ook adviseren zij over renovaties, overnames van huurwoningen en bestemmingsplanwijzigingen.

Neem contact met ons op

Contact

Untitled_1.22.1