Omgevingsrecht en Duurzaamheid

Energietransitie en duurzaamheid voor de toekomst

De energietransitie is in volle gang. In 2050 moet alle in Nederland opgewekte elektriciteit volledig CO2-neutraal zijn. Deze transitie is een enorme klus waarbij tal van partijen zoals ontwikkelaars, exploitanten, leveranciers en (lokale) overheden betrokken zijn.

Spee & Bijl is een trotse partner van duurzame energieprojecten. Onze advocaten hebben geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van de
energietransitie en duurzaamheid. Bij deze projecten adviseren zij vaak in een vroeg stadium en gedurende de ontwikkeling en realisatie. Zij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van tientallen zonneparken die gezamenlijk stroom opwekken voor honderdduizenden Nederlandse huishoudens.
De advocaten van Spee & Bijl adviseren over de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke (deel)rechtsgebieden die bij energieprojecten een rol spelen.

Vastgoed & duurzaamheid

Vastgoed- en duurzaamheidsprojecten worden gerealiseerd op grond. Om een project te realiseren is (bestuurlijke) medewerking nodig van (lokale) overheden zoals gemeenten en provincies. Lokale overheden voeren elk hun eigen beleid. Al deze lokale en landelijke wetten en regels vormen samen het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bepaalt wat waar gebouwd mag worden en welke activiteiten zijn toegestaan. Onze advocaten adviseren projectontwikkelaars over deze ruimtelijke vraagstukken en zijn betrokken bij procedures bij de bestuursrechter.

Untitled_1.23.1

Neem contact met ons op

contact

Untitled_1.22.1