Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Een groot deel van de praktijk van Spee & Bijl bestaat uit zaken met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht. Hierbij kunt u denken aan auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, octrooirecht en daaraan verwante rechtsgebieden.

Auteursrecht

Het auteursrecht is geen registratierecht maar ontstaat van rechtswege. Artikel 1 van de Auteursrecht bepaalt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” De wet geeft een niet-limitatieve lijst wat een ‘werk’ kan zijn. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen dient een werk een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen. 
In beginsel is degene die het werk maakt ook de auteursrechthebbende, maar hierop bestaan uitzonderingen.

 

Spee & Bijl heeft ruime ervaring met het procederen en adviseren over auteursrechten. U kunt bij Spee & Bijl onder andere terecht voor het opstellen en beoordelen van overdrachtsovereenkomsten, licentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast staat Spee & Bijl u graag bij in (dreigende) procedures met betrekking tot auteursrechten zoals het handhaven van uw auteursrechten of in het onverhoopte geval dat u van inbreuk van een auteursrecht wordt beticht. Spee & Bijl specialiseert zich in het bijzonder in auteursrechten op software, kunst en film- en videomateriaal.

DSC05071

Merkenrecht

Onmisbaar voor iedere onderneming is het registreren van een merk. Een merk wordt gebruikt om producten en/of diensten te onderscheiden van die van een andere onderneming. In dat kader wordt een merk gebruikt om ongehinderd een naam te mogen gebruiken en andere ondernemingen ervan te weerhouden dat zij het merk gebruiken. Op die manier kan verwarringsgevaar worden voorkomen.

 

Het hebben van een sterk merk begint bij het onderscheidend vermogen ervan. Bij de beoordeling van onderscheidend vermogen wordt gekeken naar de mate waarin een merk de consument in staat stelt de producten en/of diensten van een merk te onderscheiden van de producten en/of diensten van andere ondernemingen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de relatie tot de producten en/of diensten waar de merkinschrijving is ingediend.

 

Spee & Bijl staat u graag bij in alle facetten van het merkenrecht. Vanaf de inschrijving tot de handhaving van merken tot het bijstaan in een (vermeende-) inbreukprocedure. Spee & Bijl heeft ruime ervaring in het merkenrecht. Zo heeft mr. Bijl eerder een van de grootste tech-bedrijven van de wereld bijgestaan in een procedure bij de hoogste merkenrechter in Brussel, maar adviseert Spee & Bijl tevens op dagelijkse basis bij de inschrijving van merken.

Untitled_1.10.1

Modellenrecht

Een modelregistratie wordt gebruikt om het uiterlijk te beschermen van een product, ontwerp, design of logo tegen ongeoorloofd gebruik daarvan door derden. Spee & Bijl adviseert cliënten graag bij die registratie. Tevens staat Spee & Bijl cliënten bij hij de handhaving van modelrechten of bij inbreukprocedures.

Untitled_1.23.1

Octrooirecht

Met een octrooirecht kan een technisch product of productieproces worden beschermd. Innovaties van een onderneming kunnen daarmee tot 20 jaar (commercieel) beschermd worden. Een octrooi moet een technisch karakter hebben en (1) nieuw, (2) inventief en (3) nawerkbaar zijn. Spee & Bijl adviseert en procedeert over octrooirechten. De advocaten van Spee & Bijl sparren graag met u over de vercommercialisering van uw octrooirecht.

 

De daadwerkelijke registratie van octrooi kan Spee & Bijl niet voor u doen. Hiervoor werkt Spee & Bijl samen met een gerenommeerd internationaal octrooigemachtigdenkantoor.

DSC04893

Neem contact met ons op

contact

Untitled_1.22.1