Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Een groot deel van de praktijk van Spee & Bijl bestaat uit zaken op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Hieronder vallen het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en aanverwante rechtsgebieden.

Auteursrecht

Het auteursrecht is geen registratierecht, maar ontstaat van rechtswege. Artikel 1 van de Auteurswet bepaalt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”. De wet geeft een niet-limitatieve lijst van wat een “werk” kan zijn. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk een eigen oorspronkelijk karakter hebben en de persoonlijke stempel van de maker dragen. 
In beginsel is degene die het werk maakt ook de auteursrechthebbende, maar hierop bestaan uitzonderingen.

 

 

Spee & Bijl heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren over auteursrechtelijke kwesties. U kunt bij Spee & Bijl terecht voor het opstellen en beoordelen van overdrachtsovereenkomsten, licentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast staat Spee & Bijl u graag bij in (dreigende) procedures met betrekking tot het auteursrecht, zoals de handhaving van uw auteursrecht of in het onwaarschijnlijke geval dat u beschuldigd wordt van auteursrechtinbreuk. Spee & Bijl is met name gespecialiseerd in auteursrechten op software, kunst en film- en videomateriaal.

DSC05071

Merkenrecht

Onmisbaar voor elk bedrijf is het registreren van een merk. Een merk wordt gebruikt om producten en/of diensten te onderscheiden van die van een andere onderneming. In dat kader wordt een merk gebruikt om een naam ongehinderd te mogen gebruiken en te voorkomen dat andere ondernemingen het merk gebruiken. Zo kan verwarringsgevaar worden voorkomen.

 

 

Een sterk merk begint bij het onderscheidend vermogen. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt gekeken naar de mate waarin een merk de consument in staat stelt de producten en/of diensten van een merk te onderscheiden van de producten en/of diensten van andere ondernemingen. Daarbij wordt met name gekeken naar de relatie tot de waren en/of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.

Spee & Bijl staat u graag bij in alle facetten van het merkenrecht. Van registratie tot handhaving van merken tot bijstand in (vermeende) inbreukprocedures. Spee & Bijl heeft ruime ervaring in het merkenrecht. Mr. Bijl stond een van de grootste techbedrijven ter wereld bij in een procedure voor de hoogste merkenrechtbank in Brussel, maar Spee & Bijl adviseert ook dagelijks over de registratie van merken.

Untitled_1.10.1

Modelrecht

Een modelregistratie wordt gebruikt om het uiterlijk van een product, model of logo te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Spee & Bijl adviseert cliënten graag over een dergelijke registratie. Ook helpt Spee & Bijl cliënten bij de handhaving van modelrechten of bij inbreukprocedures.

Untitled_1.23.1

Octrooirecht

Met een octrooirecht kan een technisch product of productieproces worden beschermd. Innovaties van een onderneming kunnen zo tot 20 jaar (commercieel) beschermd worden. Een octrooi moet een technisch karakter hebben en (1) nieuw, (2) inventief en (3) uitvoerbaar zijn. Spee & Bijl adviseert en procedeert over octrooirechten.

 

De advocaten van Spee & Bijl sparren graag met u over de commercialisering van uw octrooirechten.

Het daadwerkelijk registreren van een octrooi kan Spee & Bijl niet voor u doen. Hiervoor werkt Spee & Bijl samen met een gerenommeerd internationaal octrooigemachtigdenkantoor.

DSC04893

Neem contact met ons op

contact

Untitled_1.22.1