Omgevingsrecht en Duurzaamheid

Energietransitie en duurzaamheid Voor de toekomst

De energietransitie is in volle gang. In 2050 moet alle stroom die in Nederland wordt opgewekt volledig CO2-neutraal zijn. Deze transitie is een enorme klus waarbij talloze partijen als ontwikkelaars, exploitanten,  leveranciers en (lagere) overheden bij betrokken zijn.

 

Spee & Bijl is trots partner van duurzame energieprojecten. Onze advocaten adviseren en procederen sinds 2014 op het gebied van de

energietransitie en duurzaamheid. Bij deze projecten adviseren zij vaak al in een vroeg stadium en gedurende de geheel ontwikkeling en realisatie. Zij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van tientallen zonneparken die gezamenlijk stroom opwekken voor honderdduizenden Nederlandse huishoudens.

 

De advocaten van Spee & Bijl adviseren op de civielrechtelijk en bestuursrechtelijke (sub) rechtsgebieden die bij energieprojecten een rol spelen.

Vastgoed & duurzaamheid

Vastgoed- en duurzaamheidsprojecten worden gerealiseerd op gronden. Om een project te kunnen realiseren is (bestuursrechtelijke) medewerking van (lokale) overheden zoals gemeenten en provincies benodigd. De lokale overheden voeren elk hun eigen beleid. Al deze lokale en landelijke wetten en regels vormen samen het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bepaalt wat er waar mag worden gebouwd en welke activiteiten zijn toegestaan. Onze advocaten adviseren projectontwikkelaars bij deze ruimtelijke vraagstukken en zijn betrokken bij procedures die bij de bestuursrechter worden gevoerd.

Untitled_1.23.1

Neem contact met ons op

contact

Untitled_1.22.1